Ostatní

Bourací práce u starého RD
Montáz ležaté kanalizace pro RD
Terénní úpravy pro RD
Převoz zeminy nakladačem v rámci terénních úprav