Výkopová činnost

Výkopové práce pro kanalizační potrubí

Výkopové práce pro betonovou vodní nádrž

Následné ukladání betonové šachty

Výkopové práce pro horkovodní potru